Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Taisyklės
 

NESCAFÉ – pasaulyje pirmaujantis kavos prekės ženklas. 2009 m. šio ženklo produktų parduota už maždaug 10 milijardų eurų. Kiekvieną sekundę išgeriama maždaug 4 600 NESCAFÉ kavos puodelių. Tikimės, kad prisijungsite ir jūs. 

 

NESTLÉ TINKLAPIO NUOSTATOS IR SĄLYGOS 

Dėkojame už apsilankymą šiame tinklapyje. Prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas nuostatas ir sąlygas, nes šio tinklapio naudojimas bet kuriam tikslui reiškia, kad sutinkate su jame išdėstytomis nuostatomis ir sąlygomis.

Šiame tinklapyje sąvokos „mes“, „mus“, „mūsų“ ir „Nestlé Group“ reiškia Nestlé S.A ir bet kurią dukterinę bendrovę, priklausomai nuo konteksto.

 

TINKLAPIO PRIVATUMO POLITIKA

Bet kuri asmeninė informacija ar medžiaga, nusiųsta į „Nestlé Group“ tinklapius, yra reglamentuojama „Nestlé Group“ privatumo ir duomenų apsaugos politikos, kuri yra pateikta čia – Pranešime dėl privatumo politikos. 

 

INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR AKTUALUMAS 

Mes neatsakome, jeigu informacija, prie kurios sudarome prieigą šiame tinklapyje, yra netiksli ar nepilna. Jūs savo nuožiūra sutinkate remtis šio tinklapio informacija. Jūs sutinkate, kad tai yra jūsų įsipareigojimas stebėti bet kokius šiame tinklapyje esančios informacijos ir medžiagos pasikeitimus. 

 

INFORMACIJOS PERDAVIMAS 

Bet koks ne asmeninis pranešimas ar medžiaga, kurią jūs perkelsite į šį tinklapį elektroniniu paštu ar kitaip, įskaitant bet kuriuos duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ir pan., bus laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Bet kokia informacija, kurią perkelsite ar paskelbsite, taps „Nestlé Group“ nuosavybe ir ją bus galima naudoti bet kuriam tikslui, t.y. (įskaitant, tačiau neapsiribojant) ją dauginti, atskleisti, perduoti, atspausdinti, transliuoti ir skelbti. Be to, „Nestlé Group“ galės laisvai naudoti bet kokiame į šį tinklapį atsiųstame pranešime esančias jūsų idėjas, meno kūrinius, išradimus, patobulinimus, pasiūlymus ar koncepcijas bet kuriuo tikslu, įskaitant (tačiau neapsiribojant) produktų kūrimą, gamybą, reklamą ir rinkodarą. Už tokį naudojimąsi informaciją pateikiančiai šaliai nebus mokama jokia kompensacija. Pateikdami informaciją taip pat garantuojate, kad jūs esate pateiktos medžiagos/turinio savininkas, kad ji nėra įžeidžianti, ir kad „Nestlé Group“ naudodama ją nepažeis jokių trečiosios šalies teisių. „Nestlé Group“ neprivalo būtinai naudoti pateiktos informacijos. 

 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

© Registruotas „Société des Produits Nestlé S.A.“ prekių ženklas. Visos teisės saugomos. 

Visos autorinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į šiame tinklapyje esantį tekstą, vaizdus ir kitą medžiagą priklauso „Nestlé Group“ arba tinklapyje patalpinta medžiaga, gavus atitinkamo savininko leidimą. 

Jums leidžiama naršyti šį tinklapį, išsaugoti išrašus juos atsispausdinant, parsisiunčiant į kietąjį diską ar siekiant platinti kitiems asmenims, tačiau su sąlyga, kad nepakeisite jokių autorinių ir kitų patentuotų pranešimų ir tokių kopijų viršuje bus matomas prekės ženklas. Draudžiama dauginti bet kurią šio tinklapio dalį komerciniais tikslais, jį keisti, pridėti prie bet kurio kito kūrinio, leidinio ar tinklapio. 

Šiame tinklapyje nurodyti prekių ženklai, logotipai, simboliai ir paslaugų ženklai (kartu –„Prekių ženklai“) priklauso „Nestlé Group“. Jokios šiame tinklapyje pateiktos nuostatos negalima interpretuoti kaip suteikiančios bet kokį leidimą ar teisę naudoti bet kurį Prekės ženklą, patalpintą šiame tinklapyje. Griežtai draudžiama naudoti/netinkamai naudoti šiame tinklapyje patalpintą Prekės ženklą ar bet kurį kitą šio tinklapio turinį, išskyrus atvejus, numatytus Bendrose nuostatose ir Sąlygose. Taip pat informuojame, kad „Nestlé Group“ gins savo intelektinės nuosavybės teises įstatymo numatyta tvarka, įskaitant baudžiamosios bylos iškėlimą, esant rimtiems pažeidimams. 

 

NUORODOS Į KITUS TINKLAPIUS

Naudodamiesi nuorodomis galite nueiti į kitus, ne „Nestlé Group“ tinklo tinklapius, tačiau „Nestlé Group“ neprisiima atsakomybės už tų tinklapių turinį, tikslumą ar veikimą. Nuorodos yra pateiktos, siekiant geranoriškai padėti, todėl „Nestlé Group“ nėra atsakinga už kitų nurodytų tinklapių vėlesnius pakeitimus. Bet kokių nuorodų įtraukimas į kitus tinklapius nereiškia, kad „Nestlé Group“ prisiima už juos atsakomybę. Mes itin rekomenduojame susipažinti ir atidžiai perskaityti visų kitų tinklapių, kuriuose apsilankysite, teisinius ir privatumo apsaugos pranešimus. 

 

GARANTIJOS IR ATSISAKYMAI 

Šio tinklapio naudojimas yra tik jūsų atsakomybė. 

 

GARANTIJOS

Šis tinklapis jums pateikiamas „toks, koks yra“ ir „koks yra prieinamas“, todėl „Nestlé Group“ neteikia jokio pobūdžio garantijų, nesvarbu, ar aiškiai suformuluotų, ar numanomų, ar įstatymiškai nustatytų, ar kt. (įskaitant numanomas perkamumo ir tikimo tam tikram tikslui garantijas), įskaitant garantijas ar pareiškimus, kad šio tinklapio medžiaga bus pilna, tiksli, patikima, aktuali, nepažeidžianti trečių šalių teisių; kad prieiga prie šio tinklapio bus nepertraukiama ar be klaidų; kad šis tinklapis bus saugus, kad bet kuris patarimas ar nuomonė, gauta iš „Nestlé Group“ per šį tinklapį, bus tiksli ar ja bus galima remtis, todėl šiuo būdu aiškiai atsisakoma visų tokių pareiškimų ir garantijų. 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose jurisdikcijose gali būti neleidžiama neįtraukti numanomų garantijų, tad kai kurios išimtys jums gali būti netaikomos. Prašome pasitikrinti vietinius įstatymus. 

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu apriboti ar nutraukti jūsų prieigą prie šio tinklapio, ar kurios nors jo funkcijos ar dalies. 

 

ATSAKOMYBĖ

Nei „Nestlé Group“, nei bet kuri kita šalis, dalyvaujanti šio tinklapio kūrime, ar pateikime mūsų vardu, nėra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius, atsitiktinius, šalutinius, netiesioginius ar baudžiamuosius nuostolius, sąnaudas, žalą ar prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su jūsų prisijungimu, naudojimusi, nesugebėjimu naudotis šiuo tinklapiu ar jo turinio pakeitimu, ar per nuorodas lankomais tinklapiais, arba su bet kuriais kitais veiksmais, kurių mes imamės ar nesiimame gavę jūsų atsiųstus elektroninius pranešimus. 

Nei „Nestlé Group“, nei bet kuri kita šalis, dalyvaujanti šio tinklapio kūrime, ar pateikime mūsų vardu, nėra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklapyje esančios medžiagos ir paslaugų palaikymą ar su tuo susijusių kokių nors pataisymų, patikslinimų ar atleidimų nuo atsakomybės teikimą. Bet kokia šiame tinklapyje pateikta medžiaga gali būti keičiama be pranešimo. 

Be to, „Nestlé Group“ nėra atsakinga ir neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl virusų, kurie gali pažeisti jūsų kompiuterinę įrangą ar kitą turtą, naudojantis ar turint prieigą prie šio tinklapio, ar iš jo parsisiunčiant medžiagą. Sprendimas parsisiųsti medžiagą iš šio tinklapio yra tik jūsų atsakomybė. 

 

DRAUDŽIAMI VEIKSMAI 

Draudžiama atlikti bet kurį veiksmą, kurį „Nestlé Group“, remdamasi pagrįsta nuožiūra, gali laikyti netinkamu ir/ar kuris būtų laikomas neteisėtu, ar kurį draudžia bet kurie šiam tinklapiui taikomi įstatymai, įskaitant, tačiau vien tuo neapsiribojant: 

bet kurį veiksmą, kuris pažeidžia kitos šalies privatumą (įskaitant privačios informacijos nusiuntimą be atitinkamo asmens sutikimo) ar bet kurių kitų asmenų juridines teises; 

naudoti šį tinklapį, siekiant diskredituoti ar apšmeižti „Nestlé Group“, jos darbuotojus ar kitus asmenis, ar daryti tai, kas kenktų „Nestlé Group“ reputacijai; 

failų su virusais siuntimas gali pažeisti „Nestlé Group“ nuosavybę ar kitų asmenų turtą. 

Jūs ir „Nestlé Group“ sutinkate, kad bet kokios pretenzijos ar nesutarimai, susiję su šio tinklapio naudojimu, bus sprendžiami pagal Lietuvos įstatymus ir išimtinais atvejais bus pateikti nagrinėti Lietuvos teismų jurisdikcijai. 

 

SLAPUKAI

„Nestlé“ taip pat naudoja sekimo programą („slapukus“; ang. cookies). „Nestlé Group“ „slapukų“ naudojimo politika yra išdėstyta čia pateiktose „Nestlé Group Privatumo ir asmeninės informacijos nuostatose.

 

TEISINIŲ PRANEŠIMŲ ATNAUJINIMAS 

Mes pasiliekame teisę keisti ar koreguoti bet kurias šio pranešimo sąlygas. Prašytume kartkartėmis atsiversti šį puslapį ir peržiūrėti šią ir naują papildomą informaciją. 

© Registruotas „Société des Produits Nestlé S.A.“ prekių ženklas. Visos teisės saugomos.